Wnioski i formularze

Wnioski i dokumenty dotyczące umów oraz płatności 

Polecenie zapłaty
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty
Wniosek aktualizacyjny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na E-Fakturę
Oświadczenie o odwołaniu zgody na E-Fakturę
Formularz zgłoszenia reklamacji/skargi
Wniosek o zwrot nadpłaty
Regulamin iBOK
 

 

Wnioski i formularze dotyczące procedury przyłączeniowej, usług dodatkowych, procedury opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej oraz materiały informacyjne

 

Procedura przyłączeniowa

FZ-7.2-1 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej
FZ-7.2-3 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót
FZ-7.2-4 Zgłoszenie weryfikacji  włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej

Usługi dodatkowe w tym czyszczenie i teleinspekcja

FZ-7.2-9 Wniosek o dokonanie uzgodnienia lokalizacyjnego/branżowego
FZ-7.2-10 Wniosek o wydanie zapewnienia o możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-14 Wniosek o ustalenie przyczyn uciążliwości odorów na terenie prywatnych nieruchomości na przewodach kanalizacyjnych niestanowiących własności RCGW S.A.
FZ-7.2-15 Wniosek o doradztwo techniczne w terenie
FZ-7.2-16 Wniosek o nadzór branżowy
FZ-7.2-17 Wniosek o zadymianie przewodów kanalizacyjnych niestanowiących własności RCGW S.A.
FZ-7.2-20 Zlecenie wykonania usługi czyszczenia/udrożenienia/teleinspekcji przewodu kanalizacyjnego

Procedura opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

Informujemy, iż z początkiem bieżącego roku RCGW S.A. wprowadziło zmianę w sposobie odczytu podliczników na wodę bezpowrotnie zużytą z systemu analogowego na radiowy.
Tym samym, w ramach procedury opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej tj.

  • usługi (poz. 12 i 13 cennika) wydania warunków technicznych, a następnie zgłoszeniem odbioru montażu/zabudowy podlicznika, RCGW S.A.
  • usługi (poz. 14) rozplombowania lub zaplombowania w celu wymiany lub legalizacji podlicznika z modułem radiowym  

RCGW S.A. przekazuje podlicznik wraz z modułem radiowym w użytkowanie odbiorcy usług oraz wykonuje usługę montażu podlicznika z modułem radiowym w uprzednio przygotowane przez klienta miejsce.

RCGW S.A. PROSI O NIE NABYWANIE LICZNIKÓW NA WŁASNY KOSZT.

FZ-7.2-22 Wniosek o wydanie warunków technicznych dla montażu zabudowy podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-23 Zgłoszenie odbioru montażu zabudowy nowego podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-25 Zgłoszenie wykonania usługi rozplombowania zaplombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej

Materiały informacyjne

IZ-7.2-2 Instrukcja dla osób planujących podłączenia do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-6 Ogólne warunki techniczne
FZ-7.2-27 Instrukcja dla osób planujących montaż zabudowę podlicznika do celów rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej
 

Wydrukuj stronę