E-FAKTURA - formularz akceptacji

 

Nr Nabywcy (znajduje się na fakturze) :*
Nr umowy o odprowadzanie ścieków :*
Imię i nazwisko / Nazwa firmy :*
Ulica (posesji z której odprowadzane są ścieki) :*
Numer domu, budynku / nr działki (posesji z której odprowadzane są ścieki) :*
Kod pocztowy (posesji z której odprowadzane są ścieki) :*
Miejscowość (posesji z której odprowadzane są ścieki) :*
NIP (firmy) :
Adres e-mail (tutaj będą wysyłane e-faktury) :*
Nr telefonu komórkowego :*
Zatwierdź

Wydrukuj stronę