Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI 2014
służy identyfikowaniu i wyróżnianiu na rynku tych firm, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzaniu kapitałem intelektualnym, wykazują troskę o rozwój zasobów ludzkich oraz z powodzeniem realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz nauki, edukacji i kultury.

 

Wydrukuj stronę