Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

4 czerwca 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie wiceministra Przemysława Koperskiego z przedstawicielami Komitetu Gospodarki Wodnej pod przewodnictwem Prezesa Zbigniewa Gieleciaka. 

Tematem były "Wyzwania dla gospodarki wodnej", podczas spotkania poruszono kwestie:

  • Gospodarka Wodna, a Polityka Niebieskiego Ładu
  • Gospodarka Wodna, a zmiany klimatu
  • Priorytetowe zadania dla Gospodarki Wodnej w Polsce

Spotkanie, stanowiło przestrzeń do wymiany opinii eksperckich, przedstawienia koncepcji zmian w projektach legislacyjnych i dyskusji nad kluczowymi dla nas zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną w Polsce.

Komitet wyraża nadzieję, że spotkanie jest początkiem owocnej współpracy, która doprowadzi do realnych przemian w gospodarce wodnej w Polsce i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Komitet Gospodarki Wodnej zadeklarował pełną gotowość do dalszej współpracy i wsparcia w podejmowanych przez Ministerstwo działaniach.

W ramach nawiązanej współpracy planowane są kolejne spotkania z Ekspertami Komitetu Gospodarki Wodnej, które będą skupiały się na tematach, wypracowanych jako wnioski z odbytego spotkania dotyczących:

  • Transpozycji unijnych projektów legislacyjnych do prawa polskiego, w tym Dyrektywy Ściekowej,
  • Opracowania modelu/strategii gospodarki wodnej z udziałem m.in. ekspertów, praktyków oraz osób odpowiedzialnych za legislację, co umożliwiłoby dogłębne omówienie kluczowych zagadnień i wypracowanie najlepszych rozwiązań.

 

fot. FB Ministerstwo Infrastruktury

 

Wydrukuj stronę