Senacka delegacja pod wrażeniem innowacji w tyskiej oczyszczalni i Wodnym Parku Tychy

Kolejna wizyta senackiej komisji w Wodny Park Tychy i oczyszczalni ścieków RCGW S.A., na czele z prof. Tomasz Grodzki - Marszałkiem Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gabriela Morawska-Stanecka - Wicemarszałkinią Senatu RP.

Senatorowie pod raz kolejny ♻️⚡byli pod wrażeniem innowacyjnych rozwiązań zapewniających samowystarczalność energetyczną♻️⚡ tyskiej oczyszczalni ścieków oraz Wodnego Parku Tychy. O zastosowanych rozwiązaniach opowiadał gościom Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW S.A. - Synergia dwóch obiektów komunalnych, naszej oczyszczalni i aquaparku, jest unikatowa na skalę światową. Senatorowie po raz kolejny dopytywali o szczegóły związane z systemem naszych instalacji i podkreślali, że nasze, tyskie rozwiązania powinny być kopiowane i wdrażane przez inne samorządy - podkreślił prezes Gieleciak.

Prezes RCGW S.A. omówił proces technologiczny wytwarzania biogazu, wskazując na potrzebę wprowadzania rozwiązań legislacyjnych, które ułatwiłyby sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej z zasilanych biogazowniami generatorów prądu. Opowiedział także o testowym wdrożeniu w centrum tzw. ciemnej fermentacji, czyli wytwarzaniu biowodoru z wykorzystaniem mikroorganizmów. Prezes wskazywał przy tym na potencjał, który tkwi w tej nowatorskiej metodzie produkcji energii. - My zużywamy co roku 103 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Szacuje się, że z samych odpadów rolniczych można by w Polsce produkować ok. 8 miliardów metrów sześciennych biogazu rocznie – powiedział. Szef spółki podkreślał także znaczenie holistycznego myślenia o tego rodzaju inwestycjach, które – jak przekonywał – powinny być tworzone na zasadzie synergii, np. zespolenia gospodarki wodno-ściekowej z ciepłownictwem.

Senatorowie byli także pod wrażeniem synergii oczyszczalni z Wodnym Parkiem Tychy. Dyskutując o kosztach utrzymania pływalni, senatorowie zgodnie stwierdzili, że w przypadku dużych inwestycji najważniejsza jest nie sama budowa obiektu, lecz stworzenie modelu finansowego jego funkcjonowania.

- Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ze ścieków w Tychach produkowana jest energia cieplna i elektryczna. Jestem dumna, że już kolejny raz koledzy z Senatu mogą odwiedzić mój okręg wyborczy. Bo Tychy mają czym się pochwalić - stwierdziła Gabriela Morawska-Stanecka, Wicemarszałkini Senatu RP.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyli także m.in. przewodniczący KSTiAP Zygmunt Frankiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Marek Adam Komorowski - Senator RP i Wadim Tyszkiewicz FP Życie i Polityka, przewodnicząca Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego Halina Bieda - Senator RP oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

Więcej zdjęć - TUTAJ

źródła: własne, Kancelaria Senatu RP

Wydrukuj stronę